Byaquizzet 9

Välkommen till Lilla Beddinge Byaquizz!
Lär känna din hembygd tillsammans med Lilla Beddinge Byalag och delta i vårt Byaquizz! Varje månad fram till sommaren kommer ett nytt quizz. Första fredagen i månaden samlas de som vill vid Garnhuset. Vi drar då vinnarna i föregående månads tävling och säljer grillad korv. Denna gång är dragningen den 4/6 kl 19:00. På grund av rådande pandemi och nya restriktioner är prisutdelning och korvgrillning inställd. Du kan dock fortfarande lämna in din talong 19–19:30 den 4/6.

Du behöver naturligtvis inte lösa allt på en gång. Ta med dig quizzet när du är ute på promenad eller cykeltur, Lös de frågor du hinner och ha riktigt roligt under tiden!

Skriv upp alla tal du får fram vid respektive fråga och addera sedan ihop dessa och få fram din slutsumma. Rätt svar kan ge fina priser! Alla är välkomna att delta men bara medlemmar i Byalaget kan vinna priser. Om du inte redan är medlem blir du det lättast här på hemsidan.

Skicka in ditt svar på hemsidan eller eposta det till byaquizz@lillabeddingebyalag.se senast 31/5. Du kan också ta med talongen till Garnhuset 4/6. Glöm inte att ange namn, telefon samt medlemsnummer. Lycka till!

Har du ingen skrivare finns talonger att hämta i den gröna brevlådan vid ingången till Garnhuset.

OBS! Alla är välkomna att delta men bara medlemmar i Byalaget kan vinna priser.
Om du inte redan är medlem blir du det lättast här på hemsidan

1

På Tätörts­vägen finns det här röda huset, vilket nummer står det på den blå skylten?

2

Hur många brevlådor finns det i hörnet Guldvinge­vägen/Svärmare­vägen?

3

Hur många fönster finns det på Garn­huset på Sjö­vägen?

4

Hur många röda kulor finns det på busshåll­platsen ”Skateholm Cedervägen”?

5

Vid vilket husnummer sitter den här hunden på Snäckskalsvägen?

6

På Vitgrans­vägen finns denna anläggning. Hur lång i mm måste man vara för att få använda redskapen?

7

På Domän­vägen finns den här skorstenen. Vilket nummer har huset?

8

Till höger om betongblocken på Svalörtsvägen finns en liten röd skylt, vilken är den lilla siffran?

9

På Rödvensv­ägen/Sjövägen finns den här lilla stenen. Vilken siffra står det längst ned med en pil åt höger?

10

I hörnet av Drivvedsvägen/ Bärnstens­vägen finns en rad med svarta brevlådor. ­Vilket nummer har Persson?

11

Guldvinge­vägen/Svärmare­vägen. Vilken siffra på stenen till höger?

12

Addera alla tal på skyltarna i hörnet av Nyponros­vägen/Klätterrosvägen.

Skicka in ditt svar på hemsidan eller eposta det till byaquizz@lillabeddingebyalag.se senast 31/5. Du kan också ta med talongen till Garnhuset 4/6. Glöm inte att ange namn, telefon samt medlemsnummer. Lycka till!