Rödakorssstugan

Nu en samlingspunkt för hela byn

En pärla vid stranden värd att bevara!

Den gamla Rödakorsstugan, som ligger vid stranden strax väster om tidigare restaurang Pärlan, ägs numera av Byalaget. Den skänktes till oss av Svedala-Börringe rödakorskrets eftersom kretsen själva inte hade resurser att vårda och bibehålla detta minnesmärke byggt 1946 av frivilliga krafter i dåvarande Svedala rödakorskår, enligt uppgift till en kostnad av 2.500 kronor.

Röda korset bemannade stugan under somrarnas badsäsonger. Fyra personer hade jouren från morgon till kväll och hjälpte badande med diverse omplåstringar av småskador förutom att vara badvakter och larma hjälp när det behövdes.

Vatten- och lufttemperatur mättes flera gånger om dagen och skrevs upp på en griffeltavla. En flagga var alltid hissad för att visa vindriktningen. I stugan fanns ett par rum, kök och plats för fyra personer att övernatta.

I början av 1980-talet fick rödakorskåren hjälp av bland annat Trelleborg AB för att bygga båthus samt införskaffa räddningsbåt och båttrailer. Verksamheten och stugan övertogs så småningom till Svedala-Börringe rödakorskrets men upphörde i början av 1990-talet.

Efter ett antal år utan underhåll förföll stugan och Röda korset hade inga resurser att renovera den och man vände sig då till Trelleborgs kommun som inte hade något intresse av att bevara byggnaden utan i stället erbjöd sig att riva stugan.

Rödakorskretsen sände då i stället en förfrågan till Lilla Beddinge Byalag om vi var intresserade av att ta över stugan och renovera den. Vi kände direkt att detta var något som låg helt i linje med Byalagets syfte och verksamhet men att vi kanske inte hade de nödvändiga ekonomiska resurserna att genomföra en så omfattande renovering.

Efter nästan två års diskussioner och förfrågningar på olika håll föddes idén att utveckla och utvidga Byalagets verksamhet med de möjligheter som ytterligare en lokal förutom Garnhuset skulle kunna medföra.

Byalaget försöker ju bidra till en levande landsbygd året runt och vi vet att det i vår bygd finns behov av en mindre samlingsplats för till exempel möten och studiecirklar. Sonderingar bland boende i byn visade också på ett stort intresse för bastu- och vinterbad hos både bofasta och turister.

Med ökade aktiviteter och gemenskap i byn kan åretruntboende här bli mer attraktivt vilket kan bidra till ökad in- och återflyttning som på sikt säkerställer en mer levande landsbygd. Byalagets engagemang främjar således indirekt ökade arbetstillfällen i bygden inom serviceområden.

Alla idéer och förslag diskuterades grundligt och utmynnade så småningom i en ganska detaljerad projektplan för att renovera Rödakorsstugan med tillhörande byggnad och här skapa en samlingslokal och en bastu.

Samlingslokalen ger möjligheter till kursverksamhet, studiecirklar, möten med föreningar och företag. Kombinationen av bastu och omklädningsmöjligheter ger möjligheter till vinterbad för byalagets medlemmar så väl som för turister. Avsikten är också att öka Beddingestrands attraktionskraft i nära samarbete med kommunen, näringsidkare, föreningar och boende samt att rädda en byggnad som funnits på plats sedan 1946.

För att delfinansiera projketet sökte Byalaget stöd via Leader Söderslätt/Jordbruksverket – för lokalt ledd utveckling. Vi har haft god hjälp av Leader Söderslätts ordförande, Bertil Nilsson, som hjälpt oss genom den bitvis krävande ansökningsprocessen.

Till vår stora glädje fick vi ett positivt besked dagen innan vår officiella invigning, 10 maj 2018, att projektet beviljats projektstöd inom lokalt ledd utveckling. Stödet för landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Med stöd av: