Om Byalaget

Historia, stadgar och Garnhuset

Det började 1991

Lilla Beddinge Byalag bildades den 14 maj 1991 på initiativ av Egon Prahl. Intresset för ett Byalag var stort bland byborna. Vid denna tid var förvisso inflyttningen till orten mycket blygsam och speciellt barnfamiljer lyste med sin frånvaro. Bygden ökade mångfalt under sommarmånaderna då sommargästerna gjorde sitt intåg. Övrig tid under året var bygden i det närmaste död.
Under slutet av 1990-talet ökade emellertid inflyttningen till orten som är belägen vid havet i den östra delen av Trelleborgs kommun.

Stadgar

Lilla Beddinge Byalag är en partipolitiskt obunden sammanslutning vars ändamål är att bevara Lilla Beddinge som en enhet av genuin bebyggelse och rik kultur historia, värdefulla grönområden och social gemenskap, med människans bästa och trivsel för ögonen. Byalaget önskar i dessa ting samarbeta med andra föreningar eller sammanslutningar som verkar för samma målsättning.

Välkommen som medlem!

Alla som har anknytning till och intresse för Lilla Beddinge socken och som vill verka för Byalagets målsättning är välkomna som medlemmar.

Byalaget har Lilla Beddinge socken som sitt verksamhetsområde.

Garnhuset. Det är här allting händer.

Lilla Beddinge Byalag förvärvade det så kallade Bonnagarnhuset och tillhörande markområde på 17.000 kvm av bröderna Nilsson den 1 juni 2008. Garnhuset hade tidigare varit fiskarbrödernas förråd för redskap till sin fiskenäring.

Under åren som gått har mycket ideellt arbete lagts ner på att renovera och förbättra Garnhuset såväl inne och ute och nu är Garnhuset hjärtat i Byalagets verksamhet.

Här har vi alla våra möten och medlemskvällar. Här ses bygden vid sommarens stora begivenhet Fiskets Dag och här arrangerar Byalaget uppträden med både kända och okända artister.

 

Som medlem i Byalaget kan du hyra Garnhuset till ett förmånligt pris för fest eller möten. Här har våra medlemmar firat många födelsedagar, bröllop och dop men här har också förrättats begravningar.

Garnhuset ligger på ett fantastiskt, men känsligt läge. Med ungerfär tjugo meter till havet är atmosfären och känslan fantastisk. Men läget ställer krav på både Byalaget och hyresgäster. Såväl miljö- som strandskyddslagar måste efterföljas.

Renoveringen startade under 2009 efter godkännande av Länsstyrelsen.