Integritetspolicy

För att sköta sina åtaganden måste Lilla Beddinge Byalag föra register med information om sina medlemmar och kunder i webbutiken.För att sköta sina åtaganden måste Lilla Beddinge Byalag föra register med information om sina medlemmar och kunder i webbutiken.

Sådana register omfattas idag av Personuppgiftslagen (PUL) och från och med 25 maj 2018 kommer den Europeiska GDPR-lagen att ersätta PUL. Den nya lagstiftningen kräver att vi är tydliga med att informerakring vilka uppgifter som lagras för att du som medlem och/eller kund ska kunna tillvarata dina rättigheter.

Vilka uppgifter sparar föreningen?

Föreningen samlar in de uppgifter som är nödvändiga för föreningens olika åtaganden. Följande är nödvändigt för oss att veta om våra medlemmar och kunder i webbutiken:

  • Fullständigt namn
  • Kontaktinformation (adress, email, telefonnummer)
  • Medlemsnummer
  • Medlemsstatus (medlem från, hedersmedlem, samma hushåll som annan medlem m.m.)

Observera att du som medlem själv kan styra vilka kontaktuppgifter föreningen sparar om dig. Vi sparar de kontaktuppgifter du angav när du ansökte om medlemskap eller som du använt i dina kontakter med föreningen. Om du inte meddelar oss ditt telefonnummer eller mailadress sparar vi inte dessa uppgifter.

Varför behöver föreningen uppgifterna?

Föreningen sparar namn och kontaktinformation för att kunna kontakta medlemmarna i olika ärenden och för att skicka olika sorters information. Bland annat skickas kallelse till årsmötet  och medlemstidningen.
Information om medlemsstatus sparas för att bevaka föreningens ekonomiska intressen.

 

Vem har tillgång till de här uppgifterna?

Byarådets ledamöter har åtkomst till föreningens register där uppgifter om medlemmar sparas. Funktionärer utanför Byarådet kan få tillgång till information om de behöver den för att kunna sköta sinaåtaganden i föreningen.

Föreningen lämnar inte ut medlemsinformation till andra organisationer eller för andra ändamål än desom beskrivs ovan. Vi lämnar alltså inte ut medlemslistor till exempelvis sponsorer eller reklamföretag.

Hur länge sparas uppgifterna?

Så länge du är medlem kommer föreningen att spara uppgifter om det eftersom det är nödvändigt för attadministrera ditt medlemskap. Om du avslutar ditt medlemskap kommer föreningen att fortsätta att spara uppgifter om ditt medlemskap för den händelse att du vill återuppta ditt medlemskap.

GDPR ger dig möjligheten att kräva att dina uppgifter raderas ur ett register. Om du vill utnyttja den möjligheten måste du först avsluta ditt medlemskap i föreningen om du är medlem; föreningen kan inte uppfylla sina skyldigheter utan att lagra information om sina medlemmar. Du måste också göra dig skuldfri gentemot föreningen och lämna igen nycklar om du har kvitterat ut sådana. Efter att du har gjort det meddelar du sedan föreningen att du vill att dina uppgifter ska raderas, och då raderar vi de uppgifter som finns registrerade om dig.

Kontakt

Du kan kontakta föreningen genom att använda något av de kommunikationssätt som finns på vår kontaktsida.

Senast uppdaterat 2018-05-24