Bli medlem i en av världens bästa föreningar!

Eller i alla fall en av de närmaste.

En förening.
Två sätt att bli medlem.

I Lilla Beddinge Byalag är alla med anknytning till Lilla Beddinge socken välkomna. För enskilda personer är medlemsavgiften 100:- och för en hel familj/hushåll på samma adress är avgiften 200:-. Alla medlemsavgifter gäller per kalenderår.

Välkommen!