Lilla Beddinge Byalag köp- och hyresvillkor

Allmänt

Om Lilla Beddinge Byalag
Lilla Beddinge Byalag har sitt säte i Beddingestrand. Önskar du att komma i kontakt med oss, fyll i kontaktformuläret med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

Beställning
När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress.
Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via kontaktformuläret eller den epost-adress som anges i bekräftelsen.

Priser
Alla priser är angivna i svenska kronor om inget annat anges. Eventuellt tillkommer en förköpsavgift på vissa biljetter, vilket i så fall anges på respektive arrangemang/biljett. Byalaget förbehåller sig rätten att ändra priser vid behov.

Medlemskrav
Vissa produkter, bokningar och biljetter får bara köpas och utnyttjas av medlem i Byalaget. Är medlemskrav angivet är det köparens ansvar att tillse att köpt produkt nyttjas av medlem. Byalaget utför stickprovskontroller för att säkerställa medlemskap.

Personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar i samband med köp/bokning kommer behandlas av Byalaget. Ej känsliga uppgifter som t.ex. namn, telefonnummer, adress och ålder sparas i Byalagets register. Byalaget kan komma att använda dina personuppgifter t.ex. för att informera om nya arrangemang.

Om du önskar få information om dina personuppgifter eller anmäla ändring eller borttagande av dessa, skall du skicka en skriftlig, av dig undertecknad, begäran till Byalaget.

Genom att acceptera dessa villkor lämnar du som beställare ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen ovan. Du ansvarar även för att övriga personer som eventuellt innefattas i din biljettbeställning lämnar samtycke till personuppgiftsbehandlingen.

Betalning
Betalning kan ske med flera olika betalningsmetoder. Välj den metod som passar dig bäst när du kommer till kassan. Minderåriga (under 18 år) får inte genomföra köp utan målsmans godkännande.

Kortbetalning kan göras med MasterCard, VISA och America Express. Dessa betalningar hanteras för Byalagets räkning av Stripe. Inga uppgifter rörande kortnummer, säkerhetskoder eller liknande hanteras av Byalaget utan kan bara läsas av Stripe. All överföring mellan dig och Byalaget samt dig och Stripe sker med kryptering (SSL).

Betalningsvillkor
Betalning sker i första hand med kreditkort. Fakturering kan ske med 10 dagars betalningsvillkor, kontakta Byalaget för vidare information om fakturering. Vissa biljetter kan betalas vid ankomst till arrangemanget. Om detta är möjligt anges det på respektive arrangemang.

Ångerrätt
Du kan ångra ditt köp av fysiskt levererade varor såsom böcker och vykort inom 14 dagar. Varan måste returneras i oanvänt skick och i originalförpackning. Vi återbetalar köpesumman (ej fraktkostnader) i sin helhet senast 30 dagar efter det att vi har återfått varan. Du som kund står själv för returfrakten. Retur får inte ske som postförskott eller efterkrav.

Medlemsavgifter, biljetter och bokningsavgifter återbetalas ej.

Force Majeure
Byalaget är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet.

Såsom befriande omständighet ska anses vara bl. a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

Cookies
Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan du hitta på Post- och telestyrelsens hemsida.

GDPR
Vi skyddar dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med GDPR. Du kan som kund alltid begära rättelse, utdrag samt att vi tar bort dina uppgifter från vårt register. Vår integritetspolicy är en integrerad del av våra allmänna villkor.

Ändringar till de Allmänna Villkoren
Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

Tvist och lagval
I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.
Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

Biljetter

Beställning
Vid beställning av biljetter på www.lillabeddingebyalag.se föreligger bindande köpeavtal först sedan Byalaget fått betalning registrerad och gjort en orderbekräftelse per e-post. Orderbekräftelsen skall sparas för eventuella vidare kontakter. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av biljetter.

Medlemskrav
Vissa biljetter får bara köpas och utnyttjas av medlem i Byalaget. Är medlemskrav angivet är det köparens ansvar att tillse att köpt produkt nyttjas av medlem. Byalaget utför stickprovskontroller för att säkerställa medlemskap.

Förköpsavgift
Vid visa arrangemang tillkommer en förköpsavgift på biljettpriset. Detta anges i så fall på respektive arrangemang/biljett.

Återköp
Återköp av biljetter medges ej. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. Betald och levererad biljett räknas som förbrukad biljett. Köpta biljetter återlöses endast vid inställda konserter eller vid konserter med omfattande förändringar.

Vid inställt arrangemang skall återköp ske senast en månad efter det att arrangemanget skulle ha ägt rum. Eventuell förköpsavgift återbetalas ej.

 

Insläpp
Biljett kan komma att skannas vid arrangemanget. Endast ett insläpp per biljett medges. När QR-koden avlästs kan alltså ingen ytterligare inpassering ske.

Max antal biljetter
Om ett arrangemang har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får maxantalet inte överskridas.

Ändringar
Du är själv ansvarig för att kontrollera om arrangemangs datum, tid, plats eller innehåll senare ändras. Korrekt information finns alltid på Byalagets hemsida.

Tider
Byalagets arrangemang startar normalt punktligt. Senkomna besökare kan inta sina platser så snart som våra publikvärdar bedömer det möjligt. För att inte störa övrig publik kan vi vara tvungna att vänta på ett lämpligt tillfälle under arrangemanget. I enstaka fall kan det hända att vi inte kan släppa in besökare efter arrangemangets start.

 

Hyra av Garnhuset: För hyra av Garnhuset gäller förutom ovanstående även Garnhuset hyresvillkor.
Hyra av Rödakorsstugan: För hyra av Rödakorsstugan gäller förutom ovanstående även Rödakorsstugan hyresvillkor.

Senast uppdaterat 2018-12-28