rrMedlemskrav
För att hyra Garnhuset krävs medlemskap för hyrestagaren i Lilla Beddinge Byalag. Kostnad 100:- per år och person alternativ 200:- per familj.

Antal personer
I Garnhuset får max 100 personer vistas samtidigt. För bekväm sittning rekommenderar vi att ni är högst 80 personer. Antal personer ska anges vid bokning.

Hyrestid
Hyrestiden är från kl 12.00 hyresdagen till kl 10.00 nästkommande dag. I mån av plats kan extra tid erhållas mot betalning.

Betalning
Bokning av Garnhuset gäller först då full betalning inkommit till Byalaget.

Avbokning
Vid avbokning senast fyra (4) veckor före hyrestillfället återbetalas inbetald avgift minus 500:- i hanteringsavgift. Vid senare avbokning sker ingen återbetalning.

Avfall
Soptunnan (blå) vid köksgaveln är endast avsedd för hushållsavfall. Övriga sopor i gröna tunnan osorterat. Om soporna inte får plats ska de transporteras bort av hyresgäst. Öl- och läskburkar samt PET-flaskor lägges i därför avsedda behållare placerade i Garnhuset.

Parkering
Parkering utmed Sjövägen absolut förbjuden. Parkering på Garnhusets tomt öster om huset är endast tillåten.

Rökning och husdjur
Rökning är ej tillåten inomhus. Husdjur är ej tillåtna inomhus.

 

Övernattning
Övernattning i Garnhuset är ej tillåten.

Städning inomhus och utomhus
Samtliga utrymmen ska städas, papperskorgar tömmes  och diskmaskiner tömmes före hyrestidens utgång. Är städning inte utförd på tillfredställande sätt debiteras tillkommande extra städning i efterhand. Städning kan köpas till separat efter överenskommelse. Kontrollera  att skräp och fimpar utomhus städas bort.

 Fönster, dörrar, belysning och luftvärmepumpar
När Garnhuset lämnas ska alla fönster och dörrar vara låsta och lampor vara släckta. Nycklar upphängda på avsedd plats och luftvärmepumpar nedsatta till 18 grader eller avstängda.

Skador
Skador på inredning eller byggnad ersättes av hyresgästen till fullo. Sönderslaget glas och porslin ersätts av hyresgästen med 10:- per st.

Tider
Av hänsyn till våra grannar och övriga ska fönster och dörrar hållas stängda efter kl 23.00 och all musik upphöra senast kl 01.00.

Användning av Garnhuset
Allt uthyrning av Garnhuset sker till privatpersoner för privata ändamål, ej för föreningsmöten, offentliga sammankomster eller liknande om inte annat överenskommes särskilt med Byalaget. Byalaget förbehåller sig rätten att häva gjorda bokningar av Garnhuset.

Övrigt

Möbler återställes till samma plats som när ni kom.
Om inte regler åtföljs kommer separat avgift att uttagas i efterhand.

Garnhuset hyresvillkor

Senast uppdaterat 2021-04-06