Rödakorsstugan hyresvillkor

Medlemskrav
För att hyra Rödakorsstugan krävs medlemskap för hyrestagaren i Lilla Beddinge Byalag. Kostnad 100:- per år och person alternativt 200:- per familj.

Kostnad och hyrestid
Kostnad per tillfälle enligt gällande prislista på Byalagets hemsida. Vid hyra kvällstid fram till klockan 21:00, kan du fortsätta verksamheten fram till klockan 01:00, då det ska vara släckt och låst. Du disponerar även stugan fram till klockan 09:00 nästa dag för att kunna städa.

Antal personer
I Rödakorsstugan och bastun får max 12 personer vistas samtidigt.

Hyrestid
Rödakorsstugan kan hyras för tre, sex eller 12 timmar de flesta dagar. Bokade tider ska respekteras av hyrestagaren.

Betalning
Betalning sker vid bokningstillfället och återbetalas ej. Bokad och betald tid kan dock överlåtas till annan medlem efter överenskommelse med Byalaget. Ansvaret kvarstår hos den som bokat.

Manualer och föreskrifter
Innan hyrestillfället åligger det hyrestagaren att noggrant läsa igenom manualer och ordningsföreskrifter för Rödakorsstugan samt tillse att dessa följs av samtliga personer.

Avfall
Allt avfall ska medtagas efter hyrestiden av hyrestagaren då soptunnor och sophämtning inte finns vid Rödakorsstugan.

Rökning och husdjur
Rökning är ej tillåten inomhus. Husdjur är ej tillåtna inomhus.

Parkering
Parkering på den strandskyddade tomten är ej tillåten. All parkering sker på avsedda platser på Pärlvägen. Transport med fordon av skrymmande eller tunga tillbehör medges.

Övernattning
Övernattning i Rödakorsstugan, bastun, omklädningsrum eller andra utrymmen inomhus eller utomhus är ej tillåten.

Städning och diskning
Samtliga lokaler ska städas av hyrestagaren innan hyrestiden utgår. Städmaterial finns i förrådet. Är städning inte utförd på tillfredställande sätt debiteras tillkommande extra städning i efterhand. Stugan är utrustad med vattenlås. Porslin och glas ska diskas efter användning. Diskmaskinen behöver ej tömmas, nästkommande hyrestagare gör detta. Avstängning av kran för diskmaskin ska således ej ske.

Fönster, dörrar och belysning
När Rödakorsstugan lämnas ska alla fönster och dörrar vara låsta och lampor vara släckta om inte nästa hyrestagare är på plats. Nyckel ska hängas på avsedd plats. Pinkod till kodlås hanteras med omdöme och delges restriktivt till närvarande på anläggningen. Luftvärmepumpen ska stå på 18,5 grader då hyrestagaren lämnar stugan. Elementen är endast som reserv och ska ej röras.

Skador
Skador på inredning eller byggnad ersättes av hyrestagaren till fullo. Alla skador, förluster och/eller felfunktioner ska rapporteras till Byalaget.

Visa hänsyn
Visa hänsyn mot grannar och övrig omgivning i och vid Rödakorsstugan. Detta gäller självklart även i trädgården, bastubad, vistelse på stranden och bad.

Användning av Rödakorsstugan
Allt uthyrning av Rödakorsstugan med tillhörande byggnader sker till privatpersoner för privata ändamål, ej för föreningsmöten, offentliga sammankomster eller liknande om inte annat överenskommes särskilt med Byalaget. Byalaget förbehåller sig rätten att häva gjorda bokningar.

Övrigt
Om inte regler åtföljs kommer separat avgift att uttagas i efterhand.

Senast uppdaterat 2021-04-06