Rödakorsstugan hyresvillkor

Medlemskrav
För att hyra Rödakorsstugan krävs medlemskap för hyrestagaren i Lilla Beddinge Byalag. Kostnad 100:- per år och person alternativt 200:- per familj. Dessutom krävs bastumedlemskap, kostnad 300:-, för hyrestagaren.

Antal personer
I bastun får max 12 personer vistas samtidigt.

Hyrestid
Rödakorsstugan kan hyras för tre, sex eller 12 timmar de flesta dagar. Bokade tider ska respekteras av hyrestagaren.

Betalning
Betalning sker vid bokningstillfället och återbetalas ej. Bokad och betald tid kan dock överlåtas till annan medlem efter överenskommelse med Byalaget. Ansvaret kvarstår hos den som bokat.

Manualer och föreskrifter
Innan användning av bastun påbörjas åligger det hyrestagaren att noggrant läsa igenom manualer och ordningsföreskrifter för bastuanläggningen samt tillse att dessa följs av samtliga personer.

Avfall
Allt avfall ska medtagas efter hyrestiden av hyrestagaren då soptunnor och sophämtning inte finns vid Rödakorsstugan.

Rökning
Rökning är ej tillåten inomhus.

Parkering
Parkering på den strandskyddade tomten är absolut förbjuden. All parkering sker på avsedda platser på Pärlvägen.

Övernattning
Övernattning i bastu, omklädningsrum eller andra utrymmen inomhus eller utomhus är ej tillåten.

Städning
Samtliga lokaler ska städas av hyrestagaren innan hyrestiden utgår. Städmaterial finns i förrådet. Är städning inte utförd på tillfredställande sätt debiteras tillkommande extra städning i efterhand.

Fönster, dörrar och belysning
När bastun lämnas ska alla fönster och dörrar vara låsta och lampor vara släckta om inte nästa hyrestagare är på plats. Nyckel ska hängas på avsedd plats. Pinkod till kodlås hanteras med omdöme och delges restriktivt till närvarande på anläggningen.

Skador
Skador på inredning eller byggnad ersättes av hyrestagaren till fullo. Alla skador, förluster och/eller felfunktioner ska rapporteras till Byalaget.

Visa hänsyn
Visa hänsyn mot grannar och övrig omgivning i och vid bastun. Gäller bastubad, vistelse på stranden och bad.

Användning av bastun
Allt uthyrning av bastun med tillhörande byggnader sker till privatpersoner för privata ändamål, ej för föreningsmöten, offentliga sammankomster eller liknande om inte annat överenskommes särskilt med Byalaget. Byalaget förbehåller sig rätten att häva gjorda bokningar.

Övrigt
Om inte regler åtföljs kommer separat avgift att uttagas i efterhand.

Senast uppdaterat 2018-11-05