Lilla Beddinge Byalag har under året ansökt om medlemskap i Bygdegårdarnas Riksförbund och blev i augusti antagna som medlem nr 2189 distrikt Skåne vilket vi är mycket glada och stolta för. På bilden ser du Byalagets Ålderman Christer Rosberg ta emot Bygdegårdarnas Riksförbunds plakett av distriktsordförande Karin Olsson utanför Garnhuset.

Riksförbundet bistår bygdegårdsföreningarna och distrikten med kunskap och kontaktytor inom ledarskap, värdskap, ekonomi, byggnation, lokalvård och underhåll, miljöanpassning, försäkringsfrågor, kulturverksamhet, konstnärlig utsmyckning, utbildning och information.
 

Bygdegården – med många möjligheter

Bygdegården – den naturliga mötesplatsen – är en allmän samlingslokal öppen för alla och förvaltad av en ideell styrelse, utsedd på demokratiska grunder.
Bygdegården är en förutsättning för demokrati och medborgarinflytande.
 

Bygdegårdens kännetecken

I den färgsprakande palett av bygdegårdar som finns i Sverige – olika i arkitektur, verksamhet och namn – är det ändå alltid möjligt att identifiera bygdegårdens kännetecken:

  • Är en allmän samlingslokal, tillkommen på bygdens initiativ och öppen att hyra.
  • Välkomnar alla – alla med demokratisk värderingsgrund.
  • Bärs av, i huvudsak, ideella insatser från människorna i bygden.
  • Ger möjlighet till gemenskap och fest, kunskap och kultur.
  • Ger människan möjligheter att växa och bygden möjligheter att utvecklas.

Varför medlem?

Byarådet ser möjligheten att kunna hyra ut Garnhuset fortsatt till våra medlemmar men också till föreningar och aktiviteter som utvecklar vår bygd. Här menar vi att genom medlemskap i Bygdegårdarnas Riksförbund ges möjlighet till ett än större nätverk. Försäkring som kan tecknas med Länsförsäkringar Halland ger ett bättre försäkringsskydd för våra ideellt arbetande medlemmar och också för besökare till våra arrangemang till en lägre årskostnad. Alla våra byggnader är som tidigare fullförsäkrade. Kunskapen om hjälp av ekonomisk, kulturell, miljö, utbildning och andra frågor finns att tillgå inom förbundet och dess distrikt.