Torgil Brönmark höll ett intressant och tankeväckande föredrag 26/11 om Malmö stads utveckling från jordbruksbygd till storstad. Med jämförande foton från 1970-talet och foton från idag på samma områden gav Torgil en tydlig och intressant bild över hur snabbt förändring och utveckling går.

Under kvällen visade Torgil hur en av världens bästa jordbruksmarker har fått ge vika för vägar och bostadsområden. Torgil berättade också att han försöker dra sitt strå till stacken och bevara det gamla kulturarvet av växtlighet genom att förädla befintliga växter och träd i sitt arbete som markförvaltare vid Malmö stad.