I kväll 18 mars kl 19–21 är det årsmöte i Lilla Beddinge Byalag. Då beslutas bland annat om Byalagets kommande verksamhet och medlemsavgift. På mötet ska också Ålderman och Byaråd väljas. Alla medlemmar är välkomna men endast de som betalat avgift för 2018 har rösträtt. Välkommen!