I mitten av januari stängde vi ner Garnhuset för uthyrning då vi av många skäl beslutat renovera köket och nu är det färdigt och kommer att underlätta vår verksamhet många år framöver. Både när vi själva har arrangemang men också för alla medlemmar som hyr Garnhuset för egna festligheter.

All gammal inredning köket har rivits ut, bara att göra det var ett jättejobb. Isoleringen i väggarna har kompletterats, ny kakel satts upp och allt målats om. Nya och mycket bättre maskiner har installerats och nya arbetsbänkar satts på plats, allt i hygieniskt och hållbart rostfritt. Mycket av elen har dragits om och utökats till 35 ampere för att klara de nya maskinerna.

Och vet ni vad? Allt detta är gjort av våra egna ideellt arbetande medlemmar! Och det blev färdigt helt enligt den lagda tidsplanen så att vi kan hålla vårt årsmöte i Garnhuset i morgon, 16 mar.

Stort TACK till alla som hjälpt till att göra vårt fina Garnhus än bättre!