Med anledning av Coronaviruset/covid-19 ställer Byalaget in all verksamhet som samlar ett större antal deltagare tills vidare. Enda undantaget är kvällens årsmöte som kommer att genomföras men med reducerat program för att mötet ska ta så kort tid som möjligt, dvs föreläsningen om grannsamverkan utgår.

De aktiviteter som ställs in är samverkansmötet “En miljon idéer” med Trelleborgs kommun 19 mars, måndagsföreläsningar (närmast 30 mars), onsdagscaféet (närmast 18 mars) samt medlemsträffarna (närmast 3 april). Har du några frågor om detta är du välkommen att kontakta någon i Byarådet. Besök hemsidan löpande för att få senaste information, alla aktiviteter hittar du på sidan “Program”.

Vi rekommenderar alla att följa myndigheternas anvisningar. Känner du dig sjuk eller början till att bli sjuk – stanna hemma tills du tillfrisknat.