Normalt kommer årets första Byatidning ut i månadsskiftet april/maj. Byarådet har beslutat att skjuta på utgivningen i en månad eftersom vi vill kunna berätta om hur vi gör med kommande aktiviteter, inte minst Fiskets Dag.

För närvarande är alla aktiviteter i Byalagets regi inställda tills vidare.

Vi hoppas alla på att sommarens arrangemang kan bli möjliga.