Energivision Syd är en förening som fungerar som tankesmedja för förnybar energi i Trelleborgs och Skurups kommuner. Föreningen ska formulera en långsiktig vision för hur Sydkusten – Skurups och Trelleborgs kommuner – kan bli självförsörjande på förnybar energi, samt hur detta kan främja utveckling av det lokala näringslivet, föreningslivet, miljön och kulturen i området.

Föreningen arbetar nu med projektet ”Lokal förankring av energiprojekt på Sydkusten”. Riksintresseområdet för vindbruk utanför Sydkusten blir alltmer aktuellt att utveckla. Projektets mål är att i förtid, det vill säga nu, hitta aktörer i lokalsamhället och förutsättningar för en vindkraftsetablering som ger en tydlig lokal nytta. Dessa kontakter får en långsiktig roll i en samarbetsform som samlar in och disponerar medel för lokal utveckling OM vindprojektet blir verklighet. Projektet pågår 2020–2021 och finansieras av medel från Region Skåne och Skurups Sparbank.

Vi hoppas att du vill komma och veta mer om projektet och delta i ett idésamtal om vilka utvecklingsmöjligheter som kan finns för oss inom lokalsamhället! Kom, byt tankar och idéer på hur vi lokalt kan få nytta av en vindkraftsetablering i vårt närområde – få kunskap och inspireras! På mötena medverkar bland annat projektledare Britt-Marie Jobacker, ordförande Ulf Jobacker och Rikard Hedenblad, vindkraftsutvecklare, som rapporterar om erfarenheter från ett av Svenskt Vindkraftsförenings projekt.

På grund av rådande Corona-situation ändrar vi mötena till ett webmöte den 25 november kl 18.30.

Du kan anmäla dig här eller via mail till energivisionsyd@gmail.com så får du en inloggningslänk till mötet.

Välkommen!