Sedan i början av april pågår två gånger i veckan en studiecirkel i svenska för ukrainare i Rödakorsstugan. Initiativet startades av Beddingebon Petra Brüggeman som såg ett behov av att kunna ge ukrainare boende i Beddingeområdet stöd i att lära sig svenska.

I dagsläget är det sju deltagare och cirkelledaruppdraget delas av Helen Lannefors, Eva Persson Holst, Olle Svalander och Anna Bäcklund. Helen och Eva har lång erfarenhet som lärare bakom sig, Olle har undervisat i skrivande och Anna studerar till lärare. Studiecirkeln genomförs via studieförbundet vuxenskolan i Trelleborg vilka tillhandahåller kursmaterial. Lilla Beddinge byalag lånar ut Rödakorsstugan och bjuder gruppen på kaffe och bullar.

Det är en ambitiös och studiemotiverad grupp och träffarna är oerhört trevliga. Deltagarna är fortfarande i uppstarten och prövar sig fram för att hitta ett upplägg som fungerar så bra som möjligt. Hur länge studiecirkeln kommer pågå är inte säkert utan behovet och möjligheterna kommer få styra.