På årsmötet informerade vi om att Byarådet tagit beslut om att installera solceller på de platta taken på/vid Garnhuset. Nu är de på plats och producerar el för fullt, bara under juli månad blev det 3.100 kWh!

Tack vare vår goda ekonomi har vi råd med denna investering som vi räkna med ska betala sig själv inom ett antal år genom sänkta kostnader för el. Totalt är 51 paneler som tillsammans har en effekt på 19.380 kW placerade på de två platta taken som har en sammanlagd yta på cirka 90kvm. Effekten på panelerna motsvarar nuvarande elförbrukning i Garnhuset.

Anläggningen syns knappt från vägen, vilket var ett av våra krav vid upphandlingen. Vi ville självklart heller inte förändra eller påverka utseende på våra vackra träreglade snedtak. Efter att ha utvärderat ett antal offerter från ett flertal leverantörer valde vi offerten från Solens Energi AB, ett företag i södra Skåne med en anställd boende i byn.

I mitten av juni månad blev alla solpanelerna installerade och E.On kom ner till oss i slutet av månaden och bytte ut elmätaren. Det fungerar perfekt! All daglig information sändes till en app som några personer i Byalaget har access till.

Ett stort TACK till Solens Energi AB för ett bra jobb och till SOLEN för att du så vackert skiner över vårt Garnhus.