Byalaget kommer att genomföra en föreläsning om hjärt- och lungräddning med hjärtstartare samt en tvåtimmarskurs i hjärt- och lungräddning, vuxen person vid sju olika tillfällen under februari.

Föreläsningen äger rum den 1/2 kl 19:00, är både gratis och öppen även för dig som in te är medlem i Byalaget.

Både föreläsningen och kurserna hålls av Marie Strandberg, legitimerad sjuksköterska och certifierad instruktör i HLR för vuxna.

Kurserna hålls för max tio deltagare, varar cirka två timmar, kostar 400:-, är öppna även för dig som inte är medlem i Byalaget och innehåller följande moment:

Hjärt och lungräddning, vuxen person:

 • Kontrollera livstecken
 • Skapa fri luftväg och kontrollera andning
 • Larmkedjan med fokus på telefon HLR
 • Hjärt och lungräddning vid hjärtstopp
 • Praktisk träning

Hjärtstartare:

 • Apparatgenomgång, vi tittar och går igenom den hjärtstartare som finns
  Garnhuset.
 • Demonstration
 • Säkerhetsaspekter
 • Användning av en hjärtstartare
 • Praktisk träning

Luftvägsstopp:

 • Identifiera och behandla ett luftvägsstopp

Kurstider:

Kunskap som räddar liv!