Medlemsavgift

100 kr

I Lilla Beddinge Byalag är alla med anknytning till Lilla Beddinge socken välkomna. För enskilda personer är medlemsavgiften 100:- och för en hel familj/hushåll inklusive hemmavarande barn under 18 år på samma adress är avgiften 200:-. Alla medlemsavgifter gäller för det kalenderår avgiften erläggs.

Var snäll och logga in innan du fullföljer köpet om du redan är medlem i Byalaget och ska förnya ditt medlemskap. På så sätt knyts din medlemsavgift automatiskt till dig, något vi annars måste göra manuellt. Tack för din hjälp!

Familjeavgift

Ange namn på varje person i familjen och gärna epostadress. Ett namn och epostadress per rad, tack.

Utskick via epost

Välj nedan om du/ni vill få kallelser och inbjudningar med epost i stället för vanlig post.
Välj också om du/ni vill få Byalagets nyhetsbrev som vi skickar någon eller några gånger per månad.

Artikelnr: 10001 Kategori: