Den 29 september lyfts de restriktioner som hittills gällt för antalet deltagare i allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster vilket gör att Byalagets verksamhet kan utökas med fler deltagare. Av praktiska skäl har Byarådet beslutat att deltagarantalet behålls till maximalt 50 på medlemskvällen den 1/10 med Jazzt4Fun.

Därefter ökas det maximala antalet deltagare på medlemskvällar till 80 men förhandsanmälan kommer att vara fortsatt obligatorisk.

Till de två återstående föreläsningarna i höst ökas maximala antalet deltagare till 65 och vi släpper alltså ytterligare 15 biljetter till vardera föreläsningen idag. Förköp av biljett är fortsatt obligatorisk.

Filmvisningarna för barn kommer av praktiska skäl att fortsatt ha maximalt 50 deltagare med obligatorisk förhandsanmälan.

Anmäl dig/köp biljetter till höstens arrangemang genom att klicka på länkarna nedan. Tänk på att du måste vara inloggad för att kunna anmäla dig till arrangemang som endast är för medlemmar (som t.ex medlemskvällar).

Varmt välkommen!

MEDLEMSKVÄLLAR

1/10 Medlemskväll i jazzens tecken med Jazzt4Fun (utsålt)
5/11 Medlemskväll, mexikansk afton med chili con carne

3/12 Medlemskväll, program ej fastställt

FÖRELÄSNINGAR

11/10 Anders Reisnert, “När Skåne blev svenskt”
8/11 Ewa-Gun Westford, polis

FILMVISNING FÖR BARN

31/10 Familjen Bigfoot

ÖVRIGT

24/10 Beddinges historia, Byalaget visar sitt arkiv, film och bilder
21/11 Julmarknad i och kring Garnhuset