Under senhösten och vintern har Beddinge Konst och Kulturgrupp, förkortat BeKK, bildats i samråd med Lilla Beddinge Byalag. På grund av pandemin har det inte funnits möjlighet att starta igång verksamheten på allvar förrän nu. 

Den ursprungliga idén till BeKK kom efter Sommarkonstutställningen vid Pärlan 2021. Många besökande kom då fram och efterfrågade och önskade ett forum för Konst och Kultur här i Beddinge. Sommarkonstgruppen tog upp frågan med Byalaget och tillsammans utvecklades BeKK.

BeKK är en fri, ideell grupp som stöds av Byalaget och träffas i Garnhuset andra torsdagen i månaden och ordnar gemensamt workshops eller andra aktiviteter. BeKK aktiviteter är öppna för alla konst- och kulturintresserade. För icke medlemmar i Byalaget tillkommer en kostnad på 50 kr per träff.

Obs anmälan kommer att krävas för deltagande då vi måste begränsa antalet beroende på vilken aktivitet det är.

BeKK arrangerar andra projekt och evenemang allt eftersom idéer och önskemål kommer fram. En grupp där vi som deltagare bjuder in, ställer upp och ordnar själva. Alla kan fritt komma med idéer och tillsammans med någon eller några genomföra dessa om så blir bestämt. Möjligheterna är många.

Visionen är att gruppen utvecklas med tiden. En utmärkt möjlighet att lära känna varandra och stifta nya bekantskaper. Exempel på tidigare aktiviteter är workshopar i Frottage, i Målning med kol och i akvarellmålning.

Alla som är intresserade och vill höra mer är välkomna till Garnhuset, torsdagen den 28 april 18.00. Då kommer vi också att ha workshop, “Gemensam målning i torrpastell” med Helena Sund från 18.30.

Anmälan till träffen gör ni till Christine Jonsson, cj@cjn.se eller Helena Sund, helfrisk@icloud.com

Sommarkonst-utställningen

Under sommaren arrangerar BeKK den återkommande Beddinge Sommarkonst-utställningen som är en utomhusutställning. 2022 kommer den att finnas vid bland annat  Pärlan. Utställningen är fri och öppen dygnet runt! Många av er har säkert sett förra årets utställning.

Tanken är att visa på Beddinges kreativa mångfald; att visa upp våra konstnärer, som i denna utställning frikostigt bjuder oss att ta del av deras verk i form av bilder tillgängliga för alla.

Vid intresse av att själv delta i utställningen är du välkommen att kontakta Christine Jonsson, cj@cjn.se, för vidare info.